This post is also available in: English

  • српски
  • енглески

Viktorova životna igra

U susret izazovima

Vežbajte
čula

Na putu iskustva

Parkirajte kreativnost


Contact me

contact
boost your business

BOOST YOUR BUSINESS

Nov koncept radionica koji okuplja preduzetnice koje formiraju eksluzivnu radnu grupu koja razmenjuje iskustva prema unapred dogovorenom sistemu rada u formi “okruglog stola”.