This post is also available in: English

Da bi bili konkurentni, najvažnija uloga lidera današnjice je kako efikasno alociraju svoje zaposlene da budu što kreativniji i inovativniji. Transformacioni lider 21.veka, koji je ujedno i lider permanentnog učenja i stvaranja, se razlikuje po tome kako shvata potrebu za promenom sopstvenog načina i stila komunikacije sa svojim zaposlenima, a koji pod uticajem i prihvatanjem promene i sami postaju stvaraoci dodatne vrednosti u firmi. Uloga koučing stila lidera je u razumevanju zaposlenih dobrim postavljanjem pitanja, podrškom u definisanju i ostvarivanju ciljeva bilo poslovnih ili privatnih, te integracijom i vizionarskim sagledavanjem budućih aktivnosti.

“Koučing stil lidera ima pozitivan uticaj na motivaciju i samopouzdanje zaposlenih, njihov kreativni i stvaralački potencijal, što firmi omogućava održivost na visoko konkurentnom i turbuletnom tržištu. U cilju oslobađanja potencijala individualne kreativnosti i načina razmišljanja novog milenijuma kompanije sve više ulažu u intelektualnu svojinu, oslanjaju se na intenzivna znanja zaposlenih, koriste njihove predloge i proaktivnost koje vode ka inovaciji. Prilike za promenu vrednovanja inovativnosti, uz primenu strategije liderstva zasnovanog na znanju zaposlenih, sve su veće.”

Lideri mogu da “oblikuju” nov način razmišljanja time što će usvojiti nedirektivni koučing stil, u zamenu za direktivni stil kao što je mentorstvo, savetovanje i treninge.  Mnogi koriste termine mentorstvo, trening i koučing sa gotovo istim značenjem. „Coaching je partnerstvo sa klijentom u misaono-provocirajućem i kreativnom procesu  koji ga inspiriše da maksimalno razvije svoje lične i profesionalne potencijale.“ [Definicija prema International Coach Federation, SAD] Koučing je proces koji pomaže ljudima da se aktivno pomere sa tačke u kojoj se trenutno nalaze (bilo poslovno ili privatno) tamo gde bi želeli da se nalaze. U većini slučajeva nemaju svi jasno definisanu ideju gde bi želeli da budu, tako da koučing, svojim kompentencijama, pomaže da to otkriju samostalno. Transformacija načina razmišljanja nije jednostavna zato što nije lako promeniti utemeljena mišljenja, verovanja i percepcije ljudi. Postavljanjem pažljivo skrojenih pitanja, kouč provocira razmišljanje i refleksiju iskustva i na taj način razvija potencijale i kreativnost. Najefikasniji oblik rada koji omogućava korišćenje metode iskustvenog učenja je koučing. Ovakav oblik rada podrazumeva odgovornost same osobe koja se razvija i njeno aktivno učestvovanje u osnaživanju svojih kapaciteta i veština. Koristeći različite metode rada, ne samo da zaposleni unapređuje sebe, već razvijene veštine primenjuju i, time doprinosi razvoju organizacije. Uloga kouča nije da podučava, obučava, posreduje ili bude mentor. Jedino znanje koje kouč treba da poseduje, kako bi podržao i asistirao druge u njihovom razvoju i promeni, jeste znanje o koučing procesima, kao i veštine, alati i tehnike koje upotpunjuju ovaj proces. Glavno “oružje” u koučing arsenalu jeste “dobro postavljeno pitanje”, a ne davanje rešenja. Nov način razmišljanja i komunikacije lidera sa zaposlenima potreban je kako bi rezultati sinergetskog delovanja bili efikasni i efektivni, a time kompanije bile uspešne u poslovanju 21.veka.

Kada poslovni lider prihvati koučing stil on se ne postavlja u ulogu eksperta, već primenjuje veštinu podrške drugima da poboljšaju i iskoriste svoj potencijal. Ovakav način rada ima veoma pozitivan uticaj na motivaciju drugih ljudi, samopoštovanje i samopouzdanje. Lider koji ohrabruje zaposlene da usvoje koučing stil ima u rukama moćno oružje kojim inicira i podržava angažovanost na radnom mestu. Rešenje koje nam je potrebno sutra za probleme koje imamo danas neće doći iz rešenja koja su bila dobra u prošlosti jer se oklonosti, resursi i akteri razlikuju. Pa ipak, danas svaki zaposleni poseduje potencijal da dođe do efikasnog rešenja i kada do njega dođe sam, uz podršku lidera kouča, onda je to veoma moćno, motivišuće i osnažujuće, što koučing model zapravo želi da postigne. Koristi koučinga kao stila rukovođenja lidera su povećanje produktivnosti i kvaliteta u radu pojedinca i tima, osnaživanje entuzijazma timskog rada, građenje poverenja, povećanje zadovoljstva i lojalnosti zaposlenih. Razliku koju koučing stil donosi je davanje podrške lidera svim akterima u timu koji svojim doprinosom i uzajamnom energijom oslobađaju dodatni potencijal za kreativnost i inovativnost.

Zbog interaktivne i sinergetske uloge savremenih poslovnih procesa potreba za donošenjem odluka na svim nivoima upravljanja je postala pokretačka snaga u održivom poslovanju firme. Da bi bili konkurentni, najvažnija uloga lidera današnjice je kako efikasno alociraju svoje zaposlene da budu što kreativniji i inovativniji.